Understanding the Causes

Scheve tanden, slechte kaakgroei.

Wat zijn de ware oorzaken?

Overzicht

Erfelijke factoren of grote tanden in kleine kaken zijn niet verantwoordelijk voor scheve tanden of een onjuiste kaakontwikkeling. De ware boosdoeners zijn mondademen, tongpersen, infantiel slikken en duimzuigen, die ook wel afwijkende myofunctionele gewoonten worden genoemd.

Allergieën, astma en openmondgedrag zorgen samen voor het probleem en de meeste kinderen hebben last van ten minste een van deze myofunctionele problemen die bijdragen aan onjuiste een tand- en gezichtsontwikkeling.

Als de tong en de lippen niet goed functioneren, zijn scheve tanden en onderontwikkelde kaken het gevolg. Deze worden ook wel afwijkende myofunctionele gewoonten genoemd. Als er sprake is van een correcte functie en kaakvorm, dan heeft het gebit genoeg ruimte.


Omdat het gezicht van een kind naar voren en naar beneden groeit, worden de kaken beïnvloed en vormgegeven door de gezichtsspieren.

Als deze spieren goed functioneren, ligt de tong in de juiste positie en is de mond voornamelijk gesloten. Zo kan een kind tot zijn volle genetische potentieel uitgroeien met voldoende ruimte om de tanden en kiezen in de juiste positie te laten groeien.


Ademhaling

Als een kind een mondademer is, kan de tong niet in de juiste positie rusten en blijft de mond open staan. Dit zorgt ervoor dat de spieren van de kaken en het gezicht de juiste groei naar voren beperken, waardoor ze naar achter en naar beneden worden gedrukt. Dit resulteert in smalle kaken en een onderontwikkeld gezicht.

Deze animatie toont aan hoe zeer de groei naar voren verloren gaat en markeert het gebrek aan kaakruimte, wat ertoe leidt dat de tanden scheef gaan staan en er geen ruimte is om de verstandskiezen te laten doorkomen.


Tong

Feit: de tong is één van de sterkste spieren in ons lichaam en kan een druk van wel 500 gr. uitoefenen. Ter vergelijking: er is slechts 1,7 gram nodig om een tand te verplaatsen.

Wist je dat er een plek in je mond is waar je tong natuurlijkerwijs zou moeten rusten als je niet aan het eten of praten bent?


De tong bepaalt de vorm en afmeting van de bovenkaak. Als het kind uit gewoonte een lage tongligging heeft (zoals bij mondademhaling), wordt er niet genoeg ruimte gemaakt voor de boventanden en wordt de onderkaak naar achteren en omlaag geduwd. Daarmee wordt de manier waarop het gezicht groeit, aangetast.

Een normale bovenkaak groeit in de juiste vorm omdat de tong in de juiste stand rust (ook wel juiste tongpositie in rust genoemd), dat wil zeggen in je verhemelte (de bovenkant van je mond).

Als je tong niet in je verhemelte rust, dan wordt je bovenkaak te smal waardoor je tanden en kiezen niet voldoende ruimte hebben om in een rechte rij te groeien.


Slikken

Iets anders om voor uit te kijken is het op de verkeerde manier slikken, met veel beweging van de onderlip. Onjuist slikken is wanneer de tong naar voren en de lippen naar achteren worden geduwd. Als dit gebeurt, worden je voortanden naar achteren geduwd en dit is er ook de oorzaak van dat er te weinig ruimte is voor je tanden en kiezen. Kinderen slikken tweemaal per minuut en als ze een onjuist (infantiel) slikpatroon hebben, duwen de gezichtsspieren de tanden tegen de groeirichting in naar achteren, waardoor het gezicht zich niet tot zijn genetisch potentieel kan ontwikkelen.

Het beeld dat in het tweede deel over het eerste beeld heen wordt gelegd, laat zien hoeveel normaal groeipotentieel verloren gaat. Het daaruit voortvloeiende gebrek aan ruimte zorgt ervoor dat de tanden scheef gaan staan en onvoldoende ruimte bieden aan de verstandskiezen.


Lippen en wangen

De kracht van de lippen en wangen heeft enorme invloed op de positionering van de tanden en kaken. Zwakke spierspanning of onjuiste controle over de lip- en wangspieren, kunnen het moeilijk maken voor het kind om zijn lippen te sluiten en dit verhoogt de overactiviteit bij het slikken.

Tijdens het slikken zou er geen activiteit van de bovenlip moeten zijn. Verkeerde lipgewoonten veroorzaken dat de ondertanden scheef gaan staan en beperken de juiste groei van de kaak naar voren.


Genetisch potentieel

Meer dan 27 jaar geleden richtte Dr. Chris Farrell Myofunctional Research Co. (de ontwikkelaars van Myobrace®) op en ontdekte hij de ware oorzaken van orthodontische problemen bij kinderen. Hij ontwikkelde een 10 punten-evaluatie waarmee elk kind kon worden gescreend op tekenen van slechte kaak- en gezichtsontwikkeling. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de manier waarop kinderen ademhalen, hun tongpositie en de manier waarop ze slikken. Deze gewoonten hebben een enorme invloed op de manier waarop kaken zich ontwikkelen. Door ze te corrigeren, kunnen kinderen tot hun genetische potentieel uitgroeien en later, als ze volwassen zijn, een gezondere leefstijl aanhouden.

Bekijk volgende:

  • Wat is Myobrace?

    Bij een Myobrace behandeling richt men zich op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van scheve tanden en het corrigeren van afwijkende mondgewoonten die orthodontische problemen veroorzaken.
  • Behandeldoelen

    Met goede coöperatie kan een Myobrace behandeling meer bieden dan een rechter gebit. Het laat kinderen ook uitgroeien tot hun volle genetische potentieel.
  • Bewezen resultaten

    In meer dan 100 landen over de hele wereld hebben patiënten de voordelen van myofunctionele orthodontie met gebruik van het Myobrace Systeem ontdekt.

Pre-orthodontische Evaluatie

Voer een evaluatie uit om te achterhalen of uw kind geschikt is voor de behandeling met Myobrace.

Evaluatie uitvoeren