Preventieve pre-orthodontie

Rechte tanden op natuurlijke wijze

Overzicht

Het Myobrace® Systeem is een preventieve pre-orthodontische behandeling die zich richt op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van scheve tanden. Dit vaak zonder dat een beugel nodig is of dat er tanden hoeven te worden getrokken, waardoor de natuurlijke groei en ontwikkeling mogelijk wordt. De behandeling is het meest geschikt voor kinderen tussen de 3 en 15 jaar en bestaat uit een reeks uitneembare intra-orale appliances die 1-2 uur per dag worden gedragen plus 's nachts tijdens het slapen.


Wat de Myobrace®-behandeling doet:

 • Corrigeert afwijkende mondgewoonten
 • Ontwikkelt de kaken en lijnt deze uit
 • Zet de tanden recht
 • Optimaliseert de gezichtsontwikkeling
 • Verbetert de algehele gezondheid
 • Bevordert gezonde eetgewoonten


Hoe gebeurt dat? Door het kind te helpen om:

 • Door de neus te ademen
 • De tong in de juiste tongpositie in rust te houden
 • Op de goede manier te laten slikken
 • De lippen op elkaar te houden
Myobrace - vroege orthodontische behandeling voor kinderen in de leeftijd van 3 - 15 jaar.
Myobrace - vroege orthodontische behandeling voor kinderen in de leeftijd van 3 - 15 jaar.

Hoe het werkt

Wachten totdat alle tanden van het permanente gebit zijn doorgekomen om de behandeling met een beugel te beginnen, kan helaas leiden tot onherstelbare schade die niet alleen de tanden aantast, maar ook de algehele gezondheid en ontwikkeling van het kind.

Afwijkende myofunctionele gewoonten (afwijkende mondgewoonten) zijn al zichtbaar voordat alle tanden van het permanente gebit doorkomen, wat betekent dat behandeling van de oorzaken veel vroeger kan worden gestart dan met oorspronkelijk dacht. Dit kan al vanaf een leeftijd van 3 jaar.


''Wat Myobrace® doet, is naar de onderliggende oorzaken kijken en proberen om die aan te pakken.''

Dr. Barry Raphael, orthodontist (Clifton, New Jersey, V.S.)

Myobrace® is ontworpen om deze afwijkende myofunctionele gewoonten te behandelen door kinderen te leren door hun neus te ademen, de tong op de juiste plek in het verhemelte van de mond te laten rusten, op de juiste manier te slikken en daarna verder te gaan met het verbreden van de kaken zodat ze tot hun volledige en juiste afmeting kunnen uitgroeien. Dit resulteert in voldoende ruimte voor de tanden, waardoor ze op natuurlijke wijze recht doorkomen en vaak zonder dat een beugel nodig is.

Het Myobrace® Systeem bestaat uit een reeks intra-orale appliances die elke dag gedurende een 1 plus 's nachts tijdens het slapen worden gedragen. De appliances helpen bij het corrigeren van afwijkende mondgewoonten en het verbreden van de boogvorm terwijl er lichte druk wordt uitgeoefend om de tanden en kaken uit te lijnen. De afzonderlijke appliances worden afhankelijk van de leeftijd en soort orthodontisch probleem van het kind gebruikt. Daarnaast wordt het voorlichtingsprogramma voor de patiënt, ook wel Myobrace® Activiteiten genoemd, gebruikt om de myofunctionele gewoonten die een onjuiste tand- en kaakontwikkeling veroorzaken verder te corrigeren. Deze oefeningen moeten tweemaal per dag worden uitgevoerd, naast het dragen van de Myobrace® appliance, en bestaan uit een reeks ademhalings-, tong-, slik-, lip- en wangoefeningen.

De behandelfasen

De Myobrace® behandeling begint met gewoontecorrectie en werkt een combinatie van drie of meer appliances af om de oorzaken van de orthodontische problemen te corrigeren en de tanden tijdens de groei in de mond recht te zetten. De behandeling kan beginnen zodra de myofunctionele gewoonten worden erkend. Oudere kinderen hebben meer tijd gehad om de verkeerde gewoonten aan te leren en de onjuiste groeipatronen tot stand te brengen, wat extra inspanningen kan vergen voor een succesvol behandelingsresultaat. Bij een goede coöperatie kunnen uitstekende resultaten worden bereikt.

Er zijn gewoonlijk 4 behandelfasen met Myobrace® die uit de volgende zaken bestaan: gewoontecorrectie, boogontwikkeling, tanduitlijning en vervolgens retentie.


Fase 1 - Gewoontecorrectie

In de eerste fase van de Myobrace® behandeling vindt correctie van gewoonten plaats. Daarbij wordt de patiënt geleerd om door de neus te ademen in plaats van door de mond, de tong op de juiste plek te laten rusten, op de juiste manier te slikken en de lippen op elkaar te houden als er niet wordt gegeten of gesproken. Door ons te richten op het corrigeren van deze mondgewoonten die scheve tanden en een slechte kaakgroei veroorzaken, krijgt het kind de beste kans om zijn/haar kaken tot hun juiste en volledige afmeting te laten groeien. Hierdoor kunnen de tanden recht door komen en wordt vaak de noodzaak voor een beugel op latere leeftijd weggenomen.

Fase 2 - Boogontwikkeling

Naast het corrigeren van gewoonten kan er aanvullende boogontwikkeling vereist zijn om de bovenkaak te verbreden, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor de tanden en de tong. Het kan kinderen met onderontwikkelde kaken die ouder zijn dan 7 jaar worden aanbevolen om in combinatie met het Myobrace® Systeem, appliances te gebruiken zoals Biobloc of het  Farrell Bent Wire System™ (BWS™) om aanvullende kaakontwikkeling te verkrijgen. Dit zal het behandelproces zal bespoedigen. Myolay™ is geschikt voor de jongere leeftijdgroepen en wordt samen met de Myobrace® gebruikt.

Fase 3 - Tanduitlijning

In de fase waarin de laatste tanden van het permantente gebit doorkomen, wordt de Myobrace® for Teens gebruikt om de tanden in hun natuurlijke positie uit te lijnen.

Vanwege de aard van uitneembare appliances is coöperatie van wezenlijk belang. Voor Myobrace®appliances geldt dat ze elke dag plus 's nachts tijdens het slapen moeten worden gedragen. De medewerking en motivatie van de cliënt is hierbij van het grootste belang om optimale resultaten te kunnen bereiken. Afhankelijk van de individuele vereisten en coöperatie, kan er voor de laatste uitlijning een beugel worden gebruikt.


Als de tanden verder moeten worden recht gezet, kan een beugels nog steeds worden gebruikt, maar voor een veel kortere periode. Deze kunnen voor optimale resultaten worden gecombineerd met de Myobrace for Braces.

Fase 4 - Retentie


Retentie vormt de laatste fase van de Myobrace® behandeling en heeft als doel om ervoor te zorgen dat de goede mondgewoonten worden gehandhaafd, wat vaak voorkomt dat een permanente retainer of draad voor langere tijd moeten worden gedragen.


Zodra de beugel is verwijderd, is doorgaans een retainer nodig om te voorkomen dat relaps (terugval) optreedt. Met goede coöperatie en mits de juiste mondgewoonten blijven gehandhaafd, worden met de Myobrace® behandeling stabielere orthodontische resultaten en verbeterde algehele gezondheid tot stand gebracht.
* Het succes van de Myobrace® behandeling is afhankelijk van de coöperatie en het vermogen van het kind om zijn/haar afwijkende myofunctionele gewoonten te corrigeren. De resultaten en behandelingsduur verschillen per individueel geval.

Gezondheidsvoordelen

Reguliere ziekten die mogelijk een goede behandeling met de Myobrace® appliance in de weg staan, kunnen de behandeling ernstig vertragen en een succesvol resultaat voorkomen. Naast het uitlijnen van tanden en kaken en het verbeteren van de gezichtsontwikkeling, kan een pre-orthodontische behandeling met Myobrace® extra gezondheidsvoordelen bieden. Dit doordat problemen worden aangepakt die zijn gerelateerd aan dysfunctie van de luchtwegen. Ook krijgen kinderen voorlichting over goede voedingsgewoonten waardoor ze kunnen uitgroeien tot hun volle genetische potentieel.


Voedingsprogramma

Het Myobrace® Systeem biedt ook een serie video's waarin aan het kind wordt uitgelegd waarom goede voeding nodig is om tandbederf te voorkomen, de kaakontwikkeling te verbeteren en op welke manier dit bijdraagt aan de groei van natuurlijke rechte tanden. Dit is tegenwoordig nóg belangrijker in een tijdperk waarin tandbederf toeneemt door de hoge mate van toegevoegde suiker in verwerkte producten en de hoge mate van consumptie van lege voeding. Om de beste resultaten met een Myobrace® behandeling te behalen, kan men het beste een gezond dieet volgen.

Myosa

Voor kinderen die moeite hebben om door hun neus te ademen, kan er specifieke behandeling voor ademhalingsproblemen nodig zijn. Omdat afwijkende mondgewoonten bijdragen aan een reeks ademhalings- en kaakgewrichtsaandoeningen kunnen met het Myosa® Systeem symptomen worden geëvalueerd, vast gesteld en verholpen. Ook kunnen de onderliggende oorzaken worden behandeld, waarmee een natuurlijkere functie en verbeterde orthodontische resultaten worden bereikt. Het Myosa® Systeem bestaat uit slaap appliances die geschikt zijn voor een breed scala aan patiënten, al vanaf de leeftijd van 2 jaar tot aan volwassen leeftijd. Ook bevat het speciale appliances voor kaakgewrichtsaandoeningen (TMJ) en tandenknarsen. Ga naar www.myosa.com voor meer informatie.


Bekijk volgende:

 • Behandelingsdoelen

  Met goede coöperatie kan een Myobrace behandeling meer bieden dan een rechter gebit. Het laat kinderen ook uitgroeien tot hun volle genetische potentieel.
 • Bewezen resultaten

  In meer dan 100 landen over de hele wereld hebben patiënten de voordelen van myofunctionele orthodontie met behulp van het Myobrace Systeem ontdekt.
 • Bekijk het onderzoek

  Recent onderzoek heeft bewezen dat de meeste orthodontische problemen het gevolg zijn van slechte myofunctionele gewoonten.

Uw volgende stap

Boek een consult met een Myobrace behandelaar voor een myofunctionele orthodontische evaluatie. Zodra de beoordeling heeft plaatsgevonden, wordt er een plan opgesteld en kan de behandeling beginnen.

Zoek mijn dichtstbijzijnde behandelaar